یو پی اس / ups

 

یو پی اس

مشاوره محاسبه – طراحی ، نصب و راه اندازی انواع یو پی اس (UPS)

تعمیر ، سرویس و نگهداری انواع یوپی اس (UPS)