گالری تصاویر

پروژه زاهدان

پروژه زاهدان

View more
بیمارستان سراوان

بیمارستان سراوان

View more
نشست با مدیران ارشد صنعت و تجارت عراق

نشست با مدیران ارشد صنعت و تجارت عراق

View more
بیمارستان نجمیه

بیمارستان نجمیه

View more
واردات دیزل های ۳۵۰ کاوا

واردات دیزل های ۳۵۰ کاوا

View more
بازدید از خط تولید کارخانه ولو

بازدید از خط تولید کارخانه ولو

View more
بازدید و عیب یابی لاین اضطراری مدار و سنکرون

بازدید و عیب یابی لاین اضطراری مدار و سنکرون

View more
راه اندازی دیزل ژنراتور ۱۱۰۰ کاوا

راه اندازی دیزل ژنراتور ۱۱۰۰ کاوا

View more
فروش دیزل ژنراتور ولو

فروش دیزل ژنراتور ولو

View more
پروژه مرغ داری سهند

پروژه مرغ داری سهند

View more
پروژه استخر روباز

پروژه استخر روباز

View more
پروژه مسکونی نیاوران

پروژه مسکونی نیاوران

View more
دیزل ژنراتور کامینز ۱۱۰۰ سایلنت

دیزل ژنراتور کامینز ۱۱۰۰ سایلنت

View more
پروژه فرودگاه مهراباد

پروژه فرودگاه مهراباد

View more
پروژه کوبله  بیمارستان زاهدان

پروژه کوبله بیمارستان زاهدان

View more
دیزل ژنراتور ۴۱۵ سایلنت پروژه بیمارستان سراوان

دیزل ژنراتور ۴۱۵ سایلنت پروژه بیمارستان سراوان

View more
پروژه نصب دیزل ژنراتور جهت فارم بیت کوین / BIT coion

پروژه نصب دیزل ژنراتور جهت فارم بیت کوین / BIT coion

View more
پروژه شورآباد

پروژه شورآباد

View more